• CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CÁT MINH
  • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CÁT MINH

   Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà TEDI Số 15A, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 6,

   Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam

   Điện Thoại: 028 6258 3341, 028 6258 3347

   Fax: 028 6258 3348

   Email:  info@catminh.com ; info@catminh.net 

   Website:  www.catminh.com ; www.catminh.net

   Hotline: 0903 1800 99

 • YOKOHAMA FENDER TYPE VERTICAL

  YOKOHAMA FENDER TYPE VERTICAL

  Mã sản phẩm: YOKOHAMA FENDER VERTICAL

  Giá: Liên hệ

 • YOKOHAMA FENDER GREY RUBBER

  YOKOHAMA FENDER GREY RUBBER

  Mã sản phẩm: YOKOHAMA FENDER GREY

  Giá: Liên hệ

 • YOKOHAMA FENDER TYPE II ( SLING TYPE)

  YOKOHAMA FENDER TYPE II ( SLING TYPE)

  Mã sản phẩm: YOKOHAMA TYPE II

  Giá: Liên hệ

 • YOKOHAMA FENDER TYPE I

  YOKOHAMA FENDER TYPE I

  Mã sản phẩm: YOKOHAMA TYPE I

  Giá: Liên hệ

 • YOKOHAMA FENDER TYPE DOUBLE COVER (DC)

  YOKOHAMA FENDER TYPE DOUBLE COVER (DC)

  Mã sản phẩm: YOKOHAMA DOUBLE COVER

  Giá: Liên hệ

 • Anode Lắp Trục | Shaft Anodes

  Anode Lắp Trục | Shaft Anodes

  Mã sản phẩm: CM- CSA

  Giá: Liên hệ

 • Anode Hàn | Weld - On Anodes

  Anode Hàn | Weld - On Anodes

  Mã sản phẩm: CM- WOA

  Giá: Liên hệ

 • Anode Bắt Bulong | Bolt - On Anode

  Anode Bắt Bulong | Bolt - On Anode

  Mã sản phẩm: CM- BOA

  Giá: Liên hệ

 • Mỏ Neo Thả Nhanh | Quick Release Hook

  Mỏ Neo Thả Nhanh | Quick Release Hook

  Mã sản phẩm: CM-QRH

  Giá: Liên hệ

 • Anode Magie | Magnesium Anodes

  Anode Magie | Magnesium Anodes

  Mã sản phẩm: CM-GMA

  Giá: Liên hệ

 • Anode Nhôm | Aluminum Anodes

  Anode Nhôm | Aluminum Anodes

  Mã sản phẩm: CM-GAA

  Giá: Liên hệ

 • Anode Kẽm | Zinc Anodes

  Anode Kẽm | Zinc Anodes

  Mã sản phẩm: CM-GZA

  Giá: Liên hệ

 • Danh Sách Khuôn Anode | Anode Mould Listing

  Danh Sách Khuôn Anode | Anode Mould Listing

  Mã sản phẩm: CM-IML

  Giá: Liên hệ

 • Hợp Kim Anode | Anode Alloys

  Hợp Kim Anode | Anode Alloys

  Mã sản phẩm: CM-IAA

  Giá: Liên hệ

 • Tàu Nhỏ | Small Vessels

  Tàu Nhỏ | Small Vessels

  Mã sản phẩm: CM-ISV

  Giá: Liên hệ

 • Anode Cầu Cảng | Anode Ports/Harbour

  Anode Cầu Cảng | Anode Ports/Harbour

  Mã sản phẩm: CM-IPH

  Giá: Liên hệ

 • Anode Ngoài Biển | Offshore

  Anode Ngoài Biển | Offshore

  Mã sản phẩm: CM-IOS

  Giá: Liên hệ

 • Lông Đền | Washer

  Lông Đền | Washer

  Mã sản phẩm: CM- WAS

  Giá: Liên hệ

 • Thanh Ren Bulong Móng | Stud - Type Anchor Bolt

  Thanh Ren Bulong Móng | Stud - Type Anchor Bolt

  Mã sản phẩm: CM-STU

  Giá: Liên hệ

 • Bulong Hóa Chất HS | HS Chemical - Type Anchor Bolt

  Bulong Hóa Chất HS | HS Chemical - Type Anchor Bolt

  Mã sản phẩm: CM-HSC

  Giá: Liên hệ

 • Bulong Móng J | J - Type Anchor Bolt

  Bulong Móng J | J - Type Anchor Bolt

  Mã sản phẩm: CM-JAB

  Giá: Liên hệ

 • Bulong Móng I | I - Type Anchor Bolt

  Bulong Móng I | I - Type Anchor Bolt

  Mã sản phẩm: CM-IAB

  Giá: Liên hệ

 • Bulong Móng Resin | Resin - Type Anchor Bolt

  Bulong Móng Resin | Resin - Type Anchor Bolt

  Mã sản phẩm: CM-RES

  Giá: Liên hệ

 • Bích Neo Hai Chấu | Double Bollard

  Bích Neo Hai Chấu | Double Bollard

  Mã sản phẩm: CM-DOB

  Giá: Liên hệ

 • Thang Cao Su | Rubber Ladder

  Thang Cao Su | Rubber Ladder

  Mã sản phẩm: CM- RBL

  Giá: Liên hệ

 • Tấm Panel

  Tấm Panel

  Mã sản phẩm: CM- Panel

  Giá: Liên hệ

 • Đệm BP | BP-Type Fender

  Đệm BP | BP-Type Fender

  Mã sản phẩm: CM- BPF

  Giá: Liên hệ

 • Đêm Trụ Tròn CYL | CYL-Type Fender

  Đêm Trụ Tròn CYL | CYL-Type Fender

  Mã sản phẩm: CM- CYL

  Giá: Liên hệ

  TOP